Title

 
tr> tr>

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ /ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

 

ಅಧಿಸೂಚನೆ-Notification

ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ new

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ --(ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು) new

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ --(ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು) new

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆ ಪತ್ರ new

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆ / ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ new

ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ,ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿnew

1:1 ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆnew

1:1 ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿnew

1:1 ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಪಟ್ಟಿnew

ಅಧಿಸೂಚನೆnew

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿnew

ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿnew